Činnosti.

Business Development.

V oblasti trhových štúdii sa venujeme nasledovným činnostiam:

  • prehľady o trhu a trhových segmentoch v oblasti priemyslu a priemyselných služieb (údržba, montáže) so zameraním na chemický a petrochemický priemysel, papierenský priemysel, metalurgia, rekonštrukcia/modernizácia klasických elektrární, apod.
  • preverenie možností trhu v danom segmente
  • analýza konkurenčných firiem

Progress.

Hľadáme a spájame vhodných partnerov na spoluprácu pri projektoch. Medzi hlavné činnosti patrí:

  • vyhľadávanie kontaktov na nových potenciálnych klientov (SK firmy smerom na Rakúsko a Nemecko, nemecké a rakúske firmy smerom na SK)
  • vyhľadávanie a spájanie vhodných partnerov v projektoch modernizácie priemyselných prevádzok (chemický a petrochemický priemysel, priemysel papiera a celulózy, metalurgia, apod.) – montážne kapacity a výroba oceľových konštrukcií.

Marketing.

Podporujeme firmy formou poskytovania externých marketingových služieb.

Našou silnou stránkou je sprostredkovanie kontaktu a montážnych kapacít slovenských firiem na projekty na Slovensku alebo v spolupráci so zahraničnými firmami (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko) na Slovensku alebo v zahraničí

© Copyright - DMPConsult | Created by Blue Kiwi